Wat verandert er in 2021 aan de zorgverzekering?

2021 zorgverzekering

Tijdens Prinsjesdag komen er heel wat zaken aan bod. Een van de onderwerpen die vrijwel jaarlijks terugkomen is de zorgverzekering. Als er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd is het belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is. Wat zijn de veranderingen voor je zorgverzekering 2021? Hier lees je alles wat je moet weten.

De vier belangrijkste veranderingen in de zorg

Op de derde dinsdag van september worde de Miljoenennota voor 2021 door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Er zijn een aantal veranderingen in de zorg waarvan het voor jou als verzekerde belangrijk is om vanaf te weten. De vier belangrijkste veranderingen zijn:

  1. Begroting: de zorgkosten zullen naar verwachting met twee miljard euro stijgen tot €80,6 miljard in 2021
  2. Hogere lonen zorg:  de zorgkosten met 3,24% in 2021 door de loonsverhoging van zorgmedewerkers
  3. Kosten per burger: de zorguitgaven per burger stijgen van €5.630 naar €5.939 in 2021
  4. Hogere zorgpremie: de zorgpremie zal in 2021 ongeveer €5 duurder worden per maand. In totaal is er sprake van een verhoging van €59 op jaarbasis. Zorgverzekeraars 2021 moet in dit jaar minimaal 1.473 euro aan premie hanteren om alle kosten voldoende te dekken.

Toevoegingen aan het basispakket

Het basispakket wordt daarnaast ook uitgebreid. Zo zitten onder andere de volgende drie onderdelen in het basispakket:

  • Extra paramedische zorg in verband met Covid-19
  • Nieuwe medicijnen tegen verschillende soorten kanker
  • Dagbehandeling groepsverband voor niet-aangeboren hersenletsel

Andere belangrijke wijzigingen zijn dat er geen eigen risico meer geldt voor medische kosten donor en slachtoffers van seksueel geweld. Ook wordt de vergoeding van diabeteshulpmiddelen vereenvoudigd: een patiënt krijgt sneller toegang tot een geschikt middel. Zorg dus voor het zorgverzekeraars vergelijken.

Het is goed om op de hoogte te zijn van de veranderingen rondom de zorgverzekering 2021. Zo weet je niet alleen waar je aan toe bent, maar kun je ook een betere keuze maken en is het makkelijker om te begrijpen waarom bepaalde kosten omhoog gaan.